Tôi cần mua hạt giống hoặc cây giống lâm nghiệp cotên nhanh Rép (Parkia sumatrana) và Lõi thọ(Gmelina arborea. Mỗi loại 2000 cây. Ai có xinliên hệ cho tôi qua số điện thoại: 0905.862227hoặc 0949.158181


Cây Rép


Cây lõi thọ

Xem thêm bài viết liên quan: